Đặc điểm
Tài trợ 100% nhu cầu vốn, tối đa 5 tỷ đồng
Hạn mức cho vay cao đến 80% giá trị tài sản bảo đảm.
Thời gian cho vay dài đến 10 năm.
Phương thức trả nợ linh hoạt

Lợi ích
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
Giải ngân nhanh
Được sự tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên viên quan hệ khách hàng về phương án kinh doanh
Thủ tục và điều kiện đăng ký
Vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
Tài liệu, biểu mẫu
KHCN – Giấy đề nghị vay vốn có TSBĐ
Sản phẩm liên quan
Vay kinh doanh bổ sung vốn lưu động hạn mức
Liên hệ
Lãi suất theo quy định trong từng thời kỳ, vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết
Gọi 0984433391 hoặc đến bất kỳ CN gần nhất.